Activitats d' oci i lleure

A banda de les activitats esportives, oferim serveis de custodia així com activitats a la carta cobrint les necessitats i objectius del peticionari. L'objectiu no és altre que l'usuari gaudeixi del seu temps lliure i continuï la seva formació. Així, Triasport organitza des de fa anys escoles d'estiu pels més petits, activitats diverses en que s'utilitza l'anglès com a llengua vehicular i també tornejos i campus de diferents modalitats esportives per tal que els nins i nines gaudeixin del seu temps d'oci aprenent i formant-se de forma divertida a partir de la pràctica esportiva.