Organització d'activitats i events extraordinaris

En els darrers anys hem detectat i sabem per experiència que els clubs o entitats esportives del nostre entorn, així com les regidories d’esports dels ajuntaments, de cada vegada tenen mes inconvenients en confeccionar un equip de feina per formar una junta directiva o una comissió de feina. Això implica que es deixen de fer actes com la presentació, sopar de Nadal, cloenda, campus, activitats extraordinàries, tornejos, intercanvis...

En aquest aspecte, Triasport també pot esser una eina útil per tal de continuar amb tota aquesta oferta que molts clubs o entitats esportives voldrien oferir als seus esportistes però, per manca de temps i disponibilitat dels seus dirigents, no ho poden fer com els agradaria.