Activitats extraescolars

Oferim un ampli ventall d’activitats diverses en les que cuidam la qualitat fins al més petit detall. Estudi dirigit, informàtica, iniciació esportiva, ball de saló, gimnàstica rítmica, anglès, escacs, judo, taller d’arts plàstiques, bàsquet, escola matinera... son activitats que esteim oferint actualment, tot i que , cada any, atenent a les conclusions de les enquestes de satisfacció, incloem alguna de les activitats que ens demanen els usuaris. Cada trimestre lliuram una avaluació individual als usuaris així com un informe a les associacions de pares  o direccions del centre amb les quals resumim les qüestions més destacades del trimestre anterior.