Gestió, pla d'ús, coordinació i horaris

Optimitzam els recursos i les opcions que té la instal·lació per tal que se'n faci un bon ús, sempre de forma ordenada i programada seguint els criteris i les directrius que ens marqui el nostre peticionari (ajuntament, col·legi, propietari...). Establim el pla d’ús, repartim els horaris i atenem qualsevol qüestió relacionada. L'objectiu és treure el màxim rendiment a cada recinte esportiu sense que això vagi en detriment a la comoditat de la pràctica esportiva o activitat que s'hi du a terme.

pavello pavellointerior